Szansa na międzypokoleniową dotację

Szansa na międzypokoleniową dotację

Po raz jedenasty Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności zaprasza do konkursu „Seniorzy w akcji”. Dotację mogą otrzymać seniorzy w wieku powyżej 60 lat oraz międzypokoleniowe pary, w których seniora wesprze osoba w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia do 19 marca.

Organizatorzy konkursu szukają aktywnych osób w wieku powyżej 60 lat, które chcą połączyć rozwijanie własnych pasji i zainteresowań z działaniem na rzecz innych oraz animatorów w wieku 18-35 lat, którzy chcą wspierać działania międzypokoleniowe. Pomysł na projekt społeczny, który zgłoszą, będzie potem rozwijany przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu.

Dotychczas zrealizowano 300 takich projektów w całej Polsce. Dotacje są przyznawane na realizację inicjatyw, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych. Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia opracowane przez osoby w wieku powyżej 60 lat we współpracy z wybraną organizacją lub instytucją. Seniorzy mogą zgłosić projekt samodzielnie lub we współpracy z osobą do 35. roku życia.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – organizatorzy stwarzają przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Żeby się zgłosić należy wypełnić list intencyjny zamieszczony tutaj.

Top