Dostaję bardzo dużo pytań o jedną z moich obietnic wyborczych w sprawie tzw. programu „Działki budowlane dla młodych”.

Pracujemy nad koncepcją uruchomienia programu związanego ze sprzedażą działek budowlanych z bonifikatą. Chciałbym, by został on przyjęty jeszcze w tym roku.

Program ma na celu zachęcić osoby młode, planujące budowę swego domu, do zamieszkania w Suwałkach.

Zaproponuję Radzie Miejskiej, by Programem nad którym pracujemy objąć działki w zachodniej części Suwałk, w okolicach ulicy Zastawie oraz działki przy ul. Ogrodowej.

Aktualnie wypracowaliśmy już schemat tego programu i będziemy chcieli, by Rada Miejska uchwaliła go podczas sesji w październiku lub listopadzie.

Wcześniej konieczne jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Ogrodowej. To stanie się w lipcu. Następnie na podstawie mpzp miejscy urzędnicy przystąpią do podziału tego terenu na działki budowlane.

Równolegle poleciłem już Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, we współpracy z drogowcami, przystąpienie do projektowania układu drogowego. Po przyjęciu programu przystąpimy do sprzedaży działek, równolegle uzbrajając je w niezbędne media.
Mam nadzieję, że ten program spowoduje, że młodzi mieszkańcy Suwałk planujący budowę domu zdecydują się, by pozostać
w mieście. Liczę też na to, że wprowadzą się do nas nowi mieszkańcy. Chcemy również ten program skierować do osób spoza miasta.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz