Zdrowie

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 • punkt w Szpitalu Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60; tel. 87/56 29 579

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – Pobierz informator PDF

Gabinety stomatologiczne:

 • „Endodent” Molęda, ul. M. Konopnickiej 2, tel. 87 566 65 48
 • Miłkowski, ul. gen W. Sikorskiego 6, tel. 87 565 34 09
 • W.L. Grzyb, ul. A. Putry 9/38, tel. 87 567 42 84
 • Konewko-Romanowska, ul. A. Mickiewicza 11, tel. 507 062055
 • Owad-Chrostowska, ul. E. Plater 12, tel. 534 115511
 • Chrostowska, ul E. Plater 12, tel. 534 114411
 • Pieczyńska-Pazio, ul. Klonowa 40/6U, tel. 606 137429
 • Warakomska, ul. Jana Pawła II 16/U2/1, tel. 87 565 66 52
 • Warakomska-Kalinowska, ul Jana Pawła II/U2/1, tel. 87 565 66 52
 • Bogdan-Bukowska, ul. E. Plater 15/2C, tel. 789 164 661
 • Tomczak, ul. L. Waryńskiego 25, tel. 87 566 79 89
 • Żukowska, ul. L. Waryńskiego 27, tel. 87 566 55 76
 • Radzewicz, ul. L. Waryńskiego 27, tel. 87 566 55 76
 • Saniewska, ul. L. Waryńskiego 27/31, tel. 87 565 09 31
 • Toczyłowska, ul. L. Waryńskiego 27, tel. 87 565 10 49
 • Sobolewska, ul. L. Waryńskiego 27, tel. 87 565 10 49
 • Malesińska, ul. E. Plater 28, tel. 87 566 30 63
 • Kaplińska, ul. T, Kościuszki 36, tel. 601 889 123
 • Sysak, ul. gen. K. Pułaskiego 73, tel. 87 564 16 58
 • Klukowska, ul. T.  Kościuszki 126, tel. 87 563 21 17
 • Roszkowska, ul. gen K. Pułaskiego 26A, tel. 509 706 423, 87 734 14 13
 • Słowikowski, ul. gen. K. Pułaskiego 26A, tel. 87 734 14 12
 • Kierejsza, ul. gen. W.  Andersa 7B, tel. 87 567 88 21

Gabinety podstawowej opieki zdrowotnej z kontraktem z NFZ:

 • NZOZ Przychodnia Rodzinna ul. E. Plater 7/03, tel. 87 565 36 96
 • NZOZ Przychodnia Rodzinna i Medycyny Pracy lek. med. J. Adamskiej ul. ks. J. Popiełuszki 1, tel. 87 565 15 95
 • Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Na Klonowej” ul. Klonowa 40/4U, tel. 87 567 75 02
 • NZOZ Przychodnia Pozdrowie ul. A. Mickiewicza 11/6, tel. 87 566 22 68
 • NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej sc, ul. E. Młynarskiego 9, tel. 87 567 15 97
 • NZOZ Przychodnia Rodzinna ul. A. Patli 29, tel. 87 565 77 53
 • NSZOZ Poli-Med sp.p. Chrościelewska, Kozłowska, Marcinkowska sp.p. ul. gen. K. Pułaskiego 26A, tel. 87 564 16 06
 • NZOZ Vita-Med sp.p ul. A.  Putry 9, tel. 87 567 10 60, 87 567 73 65
 • NZOZ Prymus sp. z.o.o., ul. Szpitalna 60, tel. 87 562 94 63
 • NZOZ Puls sp.p. Lekarzy, ul. L. Waryńskiego 27, tel. 87 563 07 82
 • Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej M. Ignatjew-Bućko ul. L. Waryńskiego 27/26, tel. 87 563 22 82
 • NZOZ Eskulap Lekarzy Nowacki i Partnerzy ul. L. Waryńskiego 27, tel. 87 563 08 33, 87 563 08 34
 • NZOZ Prymus sp. z o.o. ul. L. Waryńskiego 27, tel. 87 563 08 13

 

Awarie i remonty

Brak informacji

 

Suwalskie telefony awaryjne

 • Pogotowie energetyczne – 87 566 42 17,991
 • Pogotowie ciepłownicze – 87 565 13 94, 601 259 297, 993
 • Pogotowie gazowe – 87 567 57 27, 992
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 87 567 27 00, 668 903 263
 • Wnioski i skargi dotyczące wywozu odpadów – 87 562 82 70, 87 562 82 80
 • Awaria oświetlenia ulicznego – 87 563 17 68

 

Spółdzielnie Mieszkaniowe

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Administracja osiedla Centrum – 87 566 32 01
 • Administracja osiedla Północ I – 87 563 07 51
 • Administracja osiedla Północ II – 87 563 07 53
 • Po godzinach pracy spółdzielni mieszkaniowej – 87 563 07 51

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Konserwatorzy:
  oś. Daszyńskiego 693-291-225
  oś. Kamena, Kowalskiego – 608-442-876
  oś. E.Plater, Szpitalna, Lityńskiego, Putry – 606-307-689
 • Konserwacja domofonów – 603-366-169
 • Elektryk – 505-141-210; 608-442-876
 • Konserwacja wind – 603-219-739
 • Instalacje gazowe – 506-662-808

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

 • Usterki hydrauliczne – 604 452 508
 • Usterki instalacji elektrycznej – 505 141 210

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.

 • zgłaszanie awarii – 87 566 54 37

 

Telefony zaufania

 • Policyjny – 87 564 12 60
 • telefon dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc w rodzinie (połączenie bezpłatne) – 800 137 200
 • Straż miejska – 87 563 56 20, 986
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Suwałkach, ul. 1 Maja 33, tel. 225 601 600. Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-15.00
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Utrata 9A, tel. 87 565 28 60. Godziny pracy 7.30-15.05, e-mail: psse.suwalki@pis.gov.pl

 

Pomoc społeczna

Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Suwałkach