Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego udostępnionych na stronach „DwuTygodnika Suwalskiego”:

  1. informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy „DwuTygodnik Suwalski”;
  2. należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
  3. jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
  4. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
  5. poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie;
  6. na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 opłata za ponowne wykorzystanie może być nałożona, jeżeli przygotowanie lub przekazywanie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania w sposób określony i w określonej formie.