Ogłoszenia miejskie

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony

24 lipca 2024
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 33749/23 o powierzchni 0,0276 ha, położonej przy ul. Pogodnej w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00069193/3. Na część działki nr 33749/23 o powierzchni 84 m2 zawarta jest...

Prezydent Miasta Suwałk oraz Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłaszają przetarg

22 lipca 2024
Prezydent Miasta Suwałk oraz Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłaszają przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Sejneńskiej 13 stanowiących własność Miasta Suwałki i Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach 1. nieruchomość stanowiąca własność Miasta Suwałk, oznaczona działką nr geod....

Prezydent Miasta Suwałk

19 lipca 2024
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr geod. 11164 o powierzchni 0,0655 ha, zabudowanej budynkiem drewnianym mieszkalnym o powierzchni zabudowy 152 m2, położonej przy ul. Teofila Noniewicza 21 w Suwałkach,...

Prezydent Miasta Suwałk

19 lipca 2024
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działkami nr: 11269/14, 11269/15, 11269/17, 11305/3, 11305/4, 11305/6 i 12025 o łącznej powierzchni 0,1350 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą...

Prezydent Miasta Suwałk

19 lipca 2024
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych: działkami o nr geod. 32941/9 o powierzchni 0,0754 ha, 32943/3 o powierzchni 0,1101 ha, 32945/11 o powierzchni 0,0233 ha, 32944/5 o powierzchni 0,2644 ha, 32941/10 o powierzchni 0,0102...

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

17 lipca 2024
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 32662/27 o powierzchni 2,2104 ha, położonej przy ul. Edwarda Lecha Wojczyńskiego w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00037557/0. Na działce znajduje się sieć energetyczna średniego...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej

16 lipca 2024
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezbudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki przeznaczonej na plac składowy. Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki: działka oznaczona...

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

15 lipca 2024
INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), działając na podstawie § 3...

Ogłoszenie

04 lipca 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 lipca 2024 roku w siedzibie...

INFORMACJA

04 lipca 2024
INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), działając na podstawie §...

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

04 lipca 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki. Działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 30129/4, 30129/10, 30129/11, 30232/1, 30232/2, 30232/3, 30233/1, 30233/2, 30233/3,...

Informacja o odwołaniu przetargu

03 lipca 2024
Prezydent Miasta Suwałk informuje o odwołaniu  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 11433/3 w Suwałkach. Suwałki, dnia 03.07.2024 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż działki nr 11433/3 w Suwałkach. Na podstawie art. 38 ust....

Ogłoszenie

28 czerwca 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2024 roku w siedzibie...

Ogłoszenie

27 czerwca 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 czerwca 2024 roku w siedzibie...

Działki ogrodowe do prawa użytkowania

26 czerwca 2024
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej, przy ul. Zastawie 143 informuje, że posiada do przeniesienia prawa użytkowania następujące działki ogrodowe: 1. Działka nr 287, pow. 294 m2, tel. 516 808 216, 2. Działka nr 105, pow. 297 m2, tel....

Ogłoszenie

25 czerwca 2024
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr geod. 32589/33 o powierzchni 0,0236 ha, położonej przy ul. Krośnieńskiej w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00030588/7....

INFORMACJA

24 czerwca 2024
Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), działając na podstawie § 3...

Informacja o wykazie nieruchomości

13 czerwca 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2024 roku w siedzibie...

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

11 czerwca 2024
na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 5 o powierzchni użytkowej 16,61 m2 stanowiącej własność Miasta Suwałk. Lokal nr 5 stanowi samodzielny lokal, który znajduje się w budynku mieszkalnym o powierzchni zabudowy 37 m2, stojącym na działce nr geod. 11508/1, położonym przy...

Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego na okres do 3 lat

11 czerwca 2024
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do 3 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Suwałkach przy ulicy Tadeusza Kościuszki 78 o powierzchni użytkowej 17,12 m2...