Ogłoszenia miejskie

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Różanej

05 lutego 2024
Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Różanej w Suwałkach obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 24221/3, 24221/4, 24222/2 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Specyfikacja przetargowa na remont docieplenia budynku przy ul. Raczkowskiej 185

01 lutego 2024
1.  Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Raczkowskiej 185 w Suwałkach. 2.  Forma przetargu: przetarg nieograniczony. 3.  Przedmiot zamówienia: Remont elewacji o pow. ok. 400mkw. ściany szczytowej budynku wielorodzinnego przy ul. Raczkowskiej 185 4.  Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2024r. 5.  Zakres...

Informacja o wykazie lokali

30 stycznia 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu...

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

26 stycznia 2024
INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), działając na podstawie §...

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

25 stycznia 2024
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art....

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

22 stycznia 2024
INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), działając na podstawie § 3...

Informacja o wykazie nieruchomości

19 stycznia 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego...

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

19 stycznia 2024
Na podstawie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) zwanej dalej specustawą drogową oraz...

Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego i garażu na okres do 3 lat

15 stycznia 2024
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Skarbu Państwa i garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonych w Suwałkach przy ulicy: Lokal użytkowy:...

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

12 stycznia 2024
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr geod. 11164 o powierzchni 0,0655 ha, zabudowanej budynkiem drewnianym mieszkalnym o powierzchni zabudowy 152 m2, położonej przy ul. Teofila Noniewicza 21 w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą...

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

12 stycznia 2024
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 159 o powierzchni 0,5434 ha, położonej na terenie Gminy Szypliszki, obręb 0017 – Kaletnik, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00040433/9. Południowo – wschodni kraniec działki objety...

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

12 stycznia 2024
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 158 o powierzchni 0,5111 ha, położonej na terenie Gminy Szypliszki, obręb 0017 – Kaletnik, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00040433/9. W dziale III księgi wieczystej wpisane...

Informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie

09 stycznia 2024
Informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych w Suwałkach Prezydent Miasta Suwałk informuje, że właściciele położonych w Suwałkach budynków wpisanych...

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

09 stycznia 2024
INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029), działając...

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

05 stycznia 2024
Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Utratą, Sportową, Walerego Romana i terenem kolejowym w Suwałkach Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Informacja o wykazie nieruchomości

02 stycznia 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego...

INFORMACJA

28 grudnia 2023
INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029),...

Prezydent Miasta Suwałk

28 grudnia 2023
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego...

Informacja o wykazie nieruchomości

22 grudnia 2023
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 grudnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego...

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony

21 grudnia 2023
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr geod. 32589/33 o powierzchni 0,0236 ha, położonej przy ul. Krośnieńskiej w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00030588/7. Na działce zlokalizowana jest sieć elektroenergetyczna. Nabywca zobowiązany...