Ogłoszenia miejskie

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Suwałk

07 marca 2024
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art....

Informacja o wykazie nieruchomości

06 marca 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 marca 2024 roku w siedzibie Urzędu...

Informacja o wykazie nieruchomości

06 marca 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 marca 2024 roku w siedzibie Urzędu...

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

05 marca 2024
INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), działając na podstawie § 3...

Informacja o wykazie nieruchomości

29 lutego 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2024 roku w siedzibie Urzędu...

Konkurs filmowy - prosto ze szkoły

26 lutego 2024
Organizatorzy zapraszają uczniów suwalskich szkół do udziału w konkursie filmowym. Przedmiotem konkursu jest nagranie materiału filmowego (film, animacja, spot społeczny), który będzie: przedstawiał pozytywne wzorce społeczne, promował zdrowy styl życia bez środków uzależniających i psychoaktywnych (np. alkohol, nikotyna, narkotyki i...

Prezydent Miasta Suwałk działający jako Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

26 lutego 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK DZIAŁAJĄCY JAKO STAROSTA WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rolnicze. Nieruchomość gruntowa oznaczonej numerami geodezyjnymi 32934/31 i 32934/32 o łącznej powierzchni...

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony

26 lutego 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki. 1) części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 34004 i 34005 o łącznej powierzchni...

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

22 lutego 2024
Informujemy, że Miasto Suwałki realizuje kolejną edycję pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Filipowska 20. Wnioski dostępne są po zalogowaniu na stronie  https://sow.pfron.org.pl Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest...

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach - ogłoszenie o przetargu

20 lutego 2024
Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z siedzibą przy ul. Reja 80A ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, wybudowanego z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego z Banku Gospodarstwa Krajowego, nr 58 w budynku...

Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego na okres do 3 lat

20 lutego 2024
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Suwałkach przy ulicy: 1. Tadeusza Kościuszki 71 o powierzchni użytkowej 108,46...

Nowe przystanki komunikacji miejskiej od 1 marca 2024 r. oraz zmiana niektórych nazw przystanków

20 lutego 2024
Nowe przystanki komunikacji miejskiej od 1 marca 2024 r. oraz zmiana niektórych nazw przystanków Z dniem 1 marca 2024 r. sieć suwalskiej komunikacji miejskiej wzbogaci się o dwa nowe przystanki: 1) Szpitalna/Rondo (07) – zlokalizowany u zbiegu ulic Szpitalnej, Franciszkańskiej oraz...

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

16 lutego 2024
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 24215/5 o powierzchni 0,0012 ha, położonej przy ul. Klonowej w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00026912/7. Działka objęta jest konturem 11 KP- tereny parkingów i...

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

15 lutego 2024
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: Lokale użytkowe: 1. gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A o...

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

12 lutego 2024
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 24620/6 o powierzchni 0,1590 ha, położonej przy ul. Zwrotniczej w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00009067/3. Na działce stoi słup napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. Działka zgodnie...

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Różanej

05 lutego 2024
Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Różanej w Suwałkach obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 24221/3, 24221/4, 24222/2 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Specyfikacja przetargowa na remont docieplenia budynku przy ul. Raczkowskiej 185

01 lutego 2024
1.  Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Raczkowskiej 185 w Suwałkach. 2.  Forma przetargu: przetarg nieograniczony. 3.  Przedmiot zamówienia: Remont elewacji o pow. ok. 400mkw. ściany szczytowej budynku wielorodzinnego przy ul. Raczkowskiej 185 4.  Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2024r. 5.  Zakres...

Informacja o wykazie lokali

30 stycznia 2024
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu...

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

26 stycznia 2024
INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), działając na podstawie §...

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

25 stycznia 2024
Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art....