Komenda Miejska Policji w Suwałkach ogłasza konkurs filmowy „Kilka minut dla ochrony środowiska”. Zapraszamy uczniów do nagrania materiału filmowego promującego wartości ekologiczne, poprawę jakości ochrony środowiska. Prace konkursowe należy dostarczyć do suwalskiej Policji, do dnia 30 maja 2024 roku.

Komenda Miejska Policji w Suwałkach wraz z Suwalskim Ośrodkiem Kultury ogłasza konkurs filmowy „Kilka minut dla ochrony środowiska”. Prace konkursowe – utwór (film) trwający 1-5 minut, powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego. Celem konkursu jest poprawa jakości ochrony środowiska,  propagowanie wartości ekologicznych oraz zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, które są wynikiem codziennych działań.
Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów:

1) szkół podstawowych klas VII-VIII

2) szkół ponadpodstawowych klas I-II.

Prace konkursowe wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia dostępną na stronie: http://suwalki.policja.gov.pl należy dostarczyć do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, ulica Pułaskiego 26 w Suwałkach, do dnia 30 maja 2024 roku.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu Filmowego „Kilka minut dla ochrony środowiska”, znajdującym się na stronie http://suwalki.policja.gov.pl/.

Źródło: KMP w Suwałkach