Kolejna przysięga

Kolejna przysięga

Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 100 ochotników, którzy od 22 czerwca przechodzili szkolenie podstawowe w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Uroczystość była podsumowaniem projektu “Wakacje z WOT”, dzięki któremu uczniowie, studenci i nauczyciele, wykorzystując przerwę w nauce, mogli przejść tzw. “szesnastkę”, czyli szesnastodniowe szkolenie podstawowe. O atrakcyjności projektu świadczy wiek ochotników – aż 70% kandydatów miało od 18 do 24 lat, a średnia wieku wyniosła zaledwie 23 lata. Wśród kandydatów było 17 kobiet. Uroczystość odbyła się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Była to czwarta w tym roku, przysięga wojskowa w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Top