Cezary Cieślukowski został prezesem Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a Anna Naszkiewicz wiceprezesem. Tak zdecydowało walne zgromadzenie akcjonariuszy SSSE, które 26 kwietnia odwołało dotychczasowego prezesa SSSE Leszka Deca i wiceprezesa Jana Stanisława Kapa. Na swoim dotychczasowym stanowisku pozostał wiceprezes  SSSE Wojciech Kierwajtys.