Suwalczanie łatwiej mogą dostać się do bibliotecznej Filii nr 2 oraz Poczty Polskiej FUP Suwałki 1 znajdujących się w budynku przy ul. Klonowej 41. A to dzięki nowemu podjazdowi i schodom.

– Schody, które służyły przez wiele lat zostały wyeksploatowane, a ich naprawy nie przetrwały właściwej funkcjonalności na dłuższy okres czasu. W roku 2023 zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje zaplanowaną inwestycję. W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarliśmy we wrześniu 2023 r. umowę z wykonawcą na realizację przebudowy i rozbudowy schodów zewnętrznych wraz z budową rampy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami do lokali usługowych przy ulicy Klonowej 41A – poinformował prezes Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wojciech Kuczyński.

Inwestycja kosztowała ok. 140 tys. zł. To nie jedyne inwestycje wykonane przez Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową na Osiedlu Północ w ubiegłym roku. Na Osiedlu „Północ 1” wybudowano nowe miejsca parkingowe przy budynkach przy ul. gen. K. Pułaskiego 62 i F. Chopina 2. Teraz jest tam 66 miejsc, a poprzednio było 40. Na Osiedlu „Północ II” wybudowano nowe miejsca parkingowe przy budynkach przy ulicach: A. Wierusza-Kowalskiego 14 i 12A oraz L. M. Paca 6, 8 i 10. Teraz jest tam 56 miejsc (było 31).

– W tym roku na Osiedlu „Północ I” planujemy opracować koncepcję projektową na przebudowanie parkingu przy budynku Kasztanowa 10. Ponadto na Osiedlu „Północ II” chcemy opracować i zrealizować budowę parkingu z drogą dojazdową przy budynkach gen W. Andersa 3A – gen K. Pułaskiego 85, 83 oraz przygotować koncepcję projektową budowy parkingu przy budynkach A. Wierusza-Kowalskiego 24, 26, 26A. Poza tym, doposażymy place zabaw w urządzenia zabawowe przy budynkach M. Konopnickiej 2B, 1 Maja 25A, Nowomiejska 4A,
A. Wierusza-Kowalskiego 1, 24. Oprócz tego chcemy stworzyć nowe miejsca wypoczynkowe przy budynku Nowomiejska 20 na Osiedlu „Północ II” i przy budynku gen. K. Pułaskiego 81, które będzie wyposażone m.in. w ławeczki, leżaki i huśtawkę – zapowiada prezes W. Kuczyński.

Również na Osiedlu „Centrum” Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała nowe miejsca parkingowe przy budynkach: T. Noniewicza 40B (na zdjęciu powyżej) aktualnie jest 38 miejsc (poprzednio było 28) oraz 1 Maja 5 aktualnie jest 59 miejsc (poprzednio były 22).

– Natomiast w roku bieżącym planujemy na Osiedlu „Centrum” wybudować parking przy budynkach J. Korczaka 1, 1A i T. Noniewicza 48, dzięki czemu powstaną 23 miejsca parkingowe – zapowiada prezes SSM.

W latach poprzednich Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa utworzyła miejsca wypoczynku m.in. przy budynkach: J. Korczaka 8, T. Noniewicza 40A, 40B, 1 Maja 10, 10A (na zdjęciu obok), E. Mły-
narskiego 7, 10 i 16 (przy boisku), Świerkowa 52 i W. Andersa 3A.