Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

Uroczystości w Suwałkach rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra. Później uroczystość przeniosła pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Narodowe Święto Niepodległości zwieńczył bieg ponad 300 Suwalczan oraz koncert w Suwalskim Ośrodku Kultury.

Jeszcze wcześniej, przed rozpoczęciem oficjalnych obchodów Dnia Niepodległości, władze Suwałk złożyły kwiaty pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej.

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk w swoim przemówieniu przypomniał historię odzyskania przez Polskę i Suwałki niepodległości ale też odniósł się do aktualnej sytuacji za wschodnią granicą Polski związanej z toczącą się wojną na Ukrainie.

– Naszym przodkom walczącym o niepodległość, ale też twórcom Solidarności przyświecała wizja suwerennej demokratycznej i silnej Polski opartej oświat wartości europejskich  – powiedział Prezydent Suwałk – Przykład wojny w Ukrainie pokazuje doskonale czym jest wolność. Jak wielką cenę trzeba ponieść, aby ją zachować. Nasz dotychczasowy spokój wraz z agresją rosyjską na naszego sąsiada został zburzony. To co większość z nas znała jedynie z książek, filmów stało się realne. Naloty, bombardowania dzieją się tuż za naszą granicą, tysiące uchodźców wojennych. Obawy podsycane przez media co stanie się na przesmyku suwalskim w wielu nas wznieciły niepokój – czy my będziemy następni? Póki co jesteśmy bezpieczni. – dodał Czesław Renkiewicz.

Głos zabrał również Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, a w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Romuald Łanczkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Żołnierze z 14 Pułku Przeciwpancernego zostali mianowani na kolejne wyższe stopnie wojskowe. Odczytane zostały też decyzje o nadaniu medali resortowych. Był apel poległych oraz salwa honorowa.

Zebranie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego Suwalczanie złożyli kwiaty, a potem ponad 300 mieszkańców Suwałk wzięło udział w biegu dla Niepodległej organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Po południu w sali Suwalskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert Raduj się serce.

Narodowe Święto Niepodległości to swoiste  urodziny naszej ojczyzny. Po 123 latach zaborów nasz kraj odrodził się na nowo odzyskując swoją państwowość. Symbolicznym momentem tych ponownych narodzin był 11 listopada 1918 roku. W tym dniu zakończyła się I wojna światowa, która była konfliktem między zaborcami. W okresie zaborów, które dotyczyły aż sześciu pokoleń naszych przodków podejmowano różne metody walki o odzyskanie niepodległości i utrzymanie tożsamości narodowej. Było to o tyle istotne, gdyż zaborcy prowadzili usilne działania mające na celu wynarodowienie poprzez rusyfikację i germanizację. Powstania narodowe jak listopadowe, krakowskie czy styczniowe mimo bohaterskiego zrywu nie przyniosły spodziewanego efektu, jakim miała być wolność. Działo się tak z powodu ogromnej przewagi militarnej i współpracy zaborców przy ich tłumieniu. Przelana krew powstańców nie poszła na marne. Stanowiła spoiwo narodowe. Pamięć o nich była żywa w kolejnych pokoleniach i była pieczołowicie przechowywana.

Piknik wojskowy

Koncert „Drogi do Niepodległej”

Młodzieżowy Marsz Niepodległości

Top