Komunikacja publiczna: Suwałki odcięte od świata?

Komunikacja publiczna: Suwałki odcięte od świata?

Dziwną decyzję podjęły władze białostockiego PKS Nova. Od 14 marca nie można dojechać autobusem komunikacji publicznej z Suwałk do Warszawy.

– Decyzja o czasowym zawieszeniu komunikacji na linii do Warszawy spowodowana jest bardzo małą frekwencja pasażerów oraz jednocześnie rosnącymi obecnie kosztami jej utrzymania, szczególnie wzrost cen paliwa. Utrzymywanie dalsze linii Suwałki-Warszawa wobec powyższego na chwilę obecną jest nieopłacalne i przynosi Spółce straty – poinformował Włodzimierz Taranta, dyrektor ds. przewozów PKS Nova.

Dziwna to decyzja zwłaszcza teraz, gdy do Suwałk trafiają uchodźcy z Ukrainy. Przyjeżdżają do miasta, z którego nie można wyjechać komunikacją publiczną. Suwałki straciły połączenie z Warszawą. A już od wielu miesięcy nie można wyjechać z Suwałk publiczną komunikacją kolejową na Litwę i dalej na Łotwę i do Estonii.

PKS Nova kontra rząd

Suwalczanie zwracają uwagę, że likwidacja połączenia PKS Nova na trasie Suwałki-Warszawa jest działaniem wbrew przyjętej w maju 2019 roku ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ta decyzja jest też sprzeczna z programem rządowym przywracającym autobusowe połączenia lokalne, który zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.
Z założeniami tego programu wciąż można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Jego podstawowym założeniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu dotykającym w szczególności terenu poza dużymi miastami. Decyzja PKS Nova na pewno nie przeciwdziała wykluczeniu komunikacyjnemu Suwałk, a wręcz przeciwnie, pogłębia je.

Radni wojewódzcy nie zainteresowani

Właścicielem spółki PKS Nova jest Samorząd Województwa Podlaskiego. „DwuTygodnik Suwalski” zapytał zatem radnych wojewódzkich wybranych przez suwalczan o ich działania w tej sprawie. Pytania skierowaliśmy do: Anny Naszkiewicz, Cezarego Cieślukowskiego, Bogdana Dyjuka, Waldemara Kwaterskiego i Romualda Łanczkowskiego. Nikt z nich nie zainteresował się tym problemem i nie odpowiedział na nasze pytanie o ich działania w sprawie zawieszenia bezpośredniego połączenia autobusowego PKS Nova z Suwałk do Warszawy.

Suwalski samorząd miejski interweniuje

Suwalscy radni miejscy zwrócili się do Prezydenta Miasta Suwałk z prośbą o wystąpienie z wyraźnym sprzeciwem w sprawie zawieszenia połączenia autobusowego PKS Nova na trasie z Suwałk do Warszawy. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wystąpił do prezesa PKS Nova Marka Doliasza z prośbą o ponowne przeanalizowanie decyzji o zawieszeniu połączenia autobusowego na trasie Suwałki-Warszawa. Prezydent Cz. Renkiewicz napisał m.in.: „Pragnę również poinformować Pana Prezesa, iż połączenia autobusowe realizowane przez prywatnych przewoźników na trasie Warszawa – kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) przez Suwałki są obecnie maksymalnie obciążone, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu przewozowym na tej trasie.” Prezydent Miasta Suwałk zaapelował do prezesa PKS Nova o nie podejmowanie decyzji o likwidacji połączeń autobusowych obsługujących suwalczan.
Do sprawy wrócimy.

PKS Nova: publiczny czy prywatny?

Radna wojewódzka interweniuje w sprawie zawieszenia autobusów na trasie Suwałki- Warszawa

Marszałek Województwa Podlaskiego odpowiada na interpelację Bogdana Dyjuka

 

Top