PKS Nova: publiczny czy prywatny?

PKS Nova: publiczny czy prywatny?

Władze białostockiego PKS Nova nie przywrócą kursowania autobusów na trasie Suwałki- Warszawa, a w zamian proponują korzystanie z usług konkurencyjnych prywatnych przewoźników. Przypomnijmy, że od 14 marca nie można dojechać autobusem komunikacji publicznej z Suwałk do Warszawy. Okazuje się, że najprawdopodobniej nie szybko (o ile w ogóle?) kursowanie autobusów PKS Nova na trasie Suwałki- Warszawa zostanie przywrócone. Prezes PKS Nova proponuje za to korzystanie z usług prywatnych przewoźników. Skoro tak, to może sprywatyzujmy też PKS Nova, bo dlaczego mieszkańcy Suwałk mają utrzymywać przewoźnika publicznego, który nie chce świadczyć usług na ich rzecz.

 

PKS Nova poleca prywatnych przewoźników

W sprawie przywrócenia autobusu PKS Nova na trasie Suwałki- Warszawa do prezesa PKS Nova wystąpił Prezydent Miasta Suwałk. Prezes PKS Nova Marcin Doliasz poinformował prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza, że „podtrzymuje podjętą decyzję o zawieszeniu połączenia autobusowego na trasie Suwałki- Warszawa”. Dodatkowo zaproponował Prezydentowi Miasta Suwałk korzystanie z usług prywatnych przewoźników autobusowych. Zacytujmy tą kuriozalną odpowiedź prezesa PKS Nova: „Dla przykładu można chociażby wskazać na 7 połączeń autobusowych realizowanych przez przewoźnika  Żak Express (wyjazd z Suwałk o godzinie 2:00, 4:20, 6:40, 9:35, 12:30, 17:00, 22:26), 2 połączenia autobusowe realizowane przez Flixbus (wyjazdy z Suwałk o godzinie 2:10 i 21:10).” Przypomnijmy, że jest to odpowiedź publicznego przewoźnika autobusowego, którego właścicielem jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Skoro prezes PKS Nova tak pojmuje swoją misję publicznego przewoźnika, to może lepiej sprywatyzować PKS Nova i wtedy nikt nie będzie się czepiał Pana Prezesa, który będzie podejmował decyzje zgodnie tylko z rachunkiem ekonomicznym.

Niektórzy radni interweniują

Właścicielem spółki PKS Nova jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Do Marszałka Województwa Podlaskiego z interpelacją w tej sprawie wystąpili radni wojewódzcy Anna Naszkiewicz i Bogdan Dyjuk. W odpowiedzi na interpelację B. Dyjuka  marszałek Artur Kosicki stwierdził, że: „Powodem takiej decyzji były przede wszystkim kwestie związane z niską rentownością połączenia. Średni utarg tego kursu wynosi zaledwie 1,15 zł za jeden przejechany kilometr. Jest to najniższy utarg wśród wszystkich pospiesznych połączeń realizowanych przez Spółkę. Wpływy z biletów z tej trasy nie pokrywają nawet kosztów paliwa, nie wspominając o dodatkowych, obciążających Spółkę kosztach.” Przypomnijmy, że przed utworzeniem PKS Nova, na trasie z Suwałk do Warszawy kursowało kilka autobusów PKS Suwałki.

Pozostali radni wojewódzcy wybrani przez suwalczan czyli Cezary Cieślukowski, Romuald Łanczkowski i Waldemar Kwaterski nie zainteresowali się likwidacją połączenia autobusowego na trasie Suwałki- Warszawa i nie odpowiedzieli na nasze pytanie w tej sprawie.

Poniżej tekst odpowiedzi Prezesa PKS Nova na wystąpienie Prezydenta Miasta Suwałk

 

Top