Zbudujemy kolejne mieszkania

Zbudujemy kolejne mieszkania

Przed Nowym Rokiem 48 rodzin otrzymało klucze do mieszkań zbudowanych przez ZBM TBS w formule „Od Najemcy do Właściciela”. Mówiąc w skrócie oznacza to, że są one przeznaczone dla tych, których nie stać co prawda na zakup mieszkania od dewelopera (bo nie mają zdolności kredytowej na zaciągnięcie wysokiego kredytu), ale jednocześnie ich dochody są zbyt duże, by otrzymać mieszkanie komunalne. To właśnie z myślą o nich suwalski samorząd postanowił budować mieszkania, które po spłaceniu, staną się własnością najemców.

– Okazało się, że zainteresowanie mieszkaniami budowanymi przez nas w tym systemie jest naprawdę bardzo duże – mówi Jarosław Lebiediew, prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych TBS w Suwałkach, powołanej przez miasto spółki, która jest wykonawcą mieszkań budowanych w tym systemie.

– Czy to oznacza, że powstaną kolejne?

– Tak. Przygotowujemy się do budowy dwóch bloków, każdy po 24 mieszkania. Opracowany już jest projekt budowlany, Podjęta została również niezbędna do rozpoczęcia realizacji budowy odpowiednia uchwała Rady Miejskiej w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. Tak więc możemy podjąć stosowne czynności w kierunku realizacji tych dwóch bloków.

– Kiedy powstaną?

– Harmonogram jest następujący: w pierwszym kwartale 2018 zostanie ogłoszone postępowanie na wyłonienie banku kredytującego inwestycję i ruszy procedura naboru kandydatów na najemców. W drugim kwartale ogłosimy postępowanie w sprawie wyłonienia generalnego wykonawcy. Zakładamy, że lokatorzy wprowadzą się do tych mieszkań wiosną 2019 roku.

– To szybko. Czy ten termin jest realny?

– Tak, oczywiście. Przypomnę, że 48 mieszkaniowy budynek, zrealizowany na terenie byłych koszar i który właśnie został przekazany lokatorom, powstał w ciągu 12 miesięcy. Tak więc można założyć że i tym razem termin będzie dotrzymany.

– Kto ma szansę zostać najemcą w tych blokach?

– Zasady naboru będą podobne jakie obowiązywały w już wybudowanym budynku mieszkalnym TBS. Preferowani będą kandydaci młodzi, bez zdolności kredytowej, ale też dający gwarancję, że będą rzetelnie rozliczać się ze swoich zobowiązań. A te zobowiązania to spłata zaciągniętego przez naszą Spółkę kredytu i oczywiście terminowe wnoszenie innych opłat wynikających z tytułu korzystania z lokali.

– Wspomnieliśmy, że mieszkania te cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Z czego to wynika?

Podstawową przyczyną jest możliwość stopniowego dochodzenia przez najemcę do własności, jak również fakt, że to Spółka a nie klient zaciąga zobowiązanie kredytowe
Ponadto, miesięczne opłaty obejmujące czynsz oraz raty z tytułu wykupu (bez opłat za media) wynoszą aktualnie za mieszkanie o powierzchni 45 m kw. 800 złotych, natomiast za mieszkanie o powierzchni 54 m.kw. trzeba zapłacić 960 złotych. Ostateczny termin spłaty to listopad 2036 roku, ale istnieje możliwość wcześniejszego uregulowania zobowiązań, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 lat najmu. Mogę powiedzieć, że suwalski samorząd poprzez przygotowaną przez ZBM TBS ofertę, stworzył, szczególnie młodym mieszkańcom naszego miasta, atrakcyjne warunki najmu, a następnie wykupu mieszkań.

– Dziękujemy za rozmowę.

Top