Wykaz na cele rolnicze

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 28 września 2018 r. do 19 października 2018 r.) wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Suwałki przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolnicze na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr 325/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 września 2018 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach przy ul. K. M. Wojczyńskiego.

251/2018

Top