Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do 3 lat kiosku stanowiącego własność Gminy Miasta Suwałki, położonego w Suwałkach przy Placu Marii Konopnickiej o powierzchni użytkowej 6,21 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 23,00 zł/m2 netto, wadium 220,00 zł. Kiosk konstrukcji metalowej wbudowany w wiatę przystankową, przeznaczony na działalność handlową, nieuciążliwą dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2024 r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. – ul. Wigierska 32, w sali konferencyjnej (poziom – 1).

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 52.

108/2024