Suwalskie naprawmyto.pl

Suwalskie naprawmyto.pl

Równo od trzech miesięcy w Suwałkach działa aplikacja naprawmyto.pl dzięki której mieszkańcy Suwałk mogą za pomocą telefonów komórkowych zgłaszać różne alerty. Zgłoszono ich prawie 200, a rozwiązano 143 z nich.

NaprawmyTo.pl jest narzędziem służącym „mapowaniu” problemów zaobserwowanych na terenie naszego miasta. Podstawową funkcją serwisu jest możliwość zaznaczenia lokalizacji problemu na mapie, opisania go oraz automatycznego poinformowania o takim zgłoszeniu osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie określonych kategorii spraw. Nie trzeba znać/szukać nr telefonów, adresów e-mail – system zrobi to za nas.

– Możemy mówić o sukcesie serwisu. Od momentu funkcjonowania serwisu zostało przyjętych 196 alertów. Udało nam się rozwiązać już ponad 143 zgłoszone problemy – wylicza Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Miasto to duży i skomplikowany organizm. Nieustannie musimy poprawiać nie tylko formę komunikacji z mieszkańcami ale też to jak funkcjonuje nasze miasto. Aplikacja Naprawmytp.pl umożliwia Suwalczanom zgłaszanie wszelkich zauważonych problemów związanych z funkcjonowaniem  miasta – dodaje Prezydent Suwałk.

Zespół, który zajmuje się  w naszym mieście obsługą serwisu złożony jest z opiekunów w wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego oraz jednostkach i spółkach miejskich, a także w Straży Miejskiej, którzy  na bieżąco przyjmują i weryfikują wszystkie alerty. Codziennie wpływa od kilku do kilkunastu spraw. Każda z nich rozpatrywana jest indywidulanie. Konieczne jest zawsze ustalenie właściciela terenu, oględziny „usterki” na miejscu, a następnie wykonanie naprawy. Większość alertów jest przekazywana do Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Chociaż zgłoszenia powinny dotyczyć tylko problemów zauważonych na terenach i budynkach należących do miasta, to służby starają się odpowiadać na wszystkie.

Statystyka

143 – naprawione problemy. Status „naprawiony” oznacza, że sprawa opisana przez alert została naprawiona.

28 – w trakcie naprawiana. Status „w trakcie naprawiana” oznacza, że udało się nam znaleźć odpowiedzialną za tą sprawę instytucję oraz zadeklarowała się ona na naprawienie tej sprawy.

14 – otwartych. Status „otwarty” oznacza, że alert został niedawno dodany do systemu. Odpowiedzialna instytucja jeszcze nie podała swojego stanowiska w tej sprawie.

11 – które nie będą naprawione. Status „nie zostanie naprawiony’ oznacza, że sprawa opisana w alercie z różnych powodów nie może być naprawiona. Np. ALERT #50855 zdechła Wrona na chodniku. Kontrola nie potwierdziła zgłoszenia.

Top