O programie transgranicznym Polska – Litwa ale też i innych instrumentach wsparcia, które proponuje Unia Europejska rozmawiano w czwartek (25 kwietnia) podczas spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Wizyta w Suwałkach nie była przypadkowa. Unia Europejska dostrzega pilną potrzebę wsparcia tego regionu w kontekście sytuacji za wschodnią granicą Polski i Unii Europejskiej.

– Musimy w jakiś sposób zrekompensować temu regionowi zerwane partnerstwa i współpracę transgraniczną zarówno z Rosją jak i Białorusią. Dlatego też więcej regionów zarówno w Polce jak i na Litwie skorzysta z programu transgranicznego. Ponadto fundusze na współpracę z Rosją i Białorusią zostaną przekazane na program transgraniczny Polska Ukraina – mówił Jean Piere-Halkin z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

– Dziś znajdujemy się w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej niż jeszcze 2 lata temu. Bardzo dobrze rozwijaliśmy współpracę z Rosją i Białorusią. Dziś jest to z wiadomych względów niemożliwe. Teraz skupiamy się na współpracy z Litwą i Ukrainą – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk -Aktualnie mamy kolejny problem związany z rozwojem gospodarczym tego regionu. Straciliśmy rynki białoruski i rosyjski. Niektóre branże przeżywają zastój i ograniczają zatrudnienie. Przedsiębiorcy zastanawiają się jak dalej prowadzić działalność w tej części Polski. Rozwija się z kolei sektor wojskowy. Wzrasta liczba jednostek i żołnierzy – dodał Prezydent Suwałk, który zaznaczył że wielką krzywdą dla naszego regionu stał się „rozreklamowany” tzw. „przesmyk suwalski”. Zła atmosfera wokół tej części Europy spowodowała gwałtowny odpływ młodych ludzi oraz nikłe zainteresowanie ze strony przedsiębiorców.

– Potrzebujemy wsparcia zarówno organów państwowych jak i przedstawicieli Unii Europejskiej by to ustabilizować i naprawić. Musimy też jeszcze raz zwrócić uwagę na listę tzw. miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze. Niezwykle pilną potrzebą jest by Suwałki i cały nasz region zostały ujęte na liście tych miast – podsumował Prezydent Suwałk.

Podobne obawy i spostrzeżenia przedstawili burmistrz AugustowaMirosław Karolczuk  i starosta sejneński Maciej Piesiewicz.

Jak zaznaczył przedstawiciel Komisji Europejskiej Jean Piere-Halkin podobne uwagi słyszy podczas spotkań z mieszkańcami Litwy czy Finlandii. Jego zdaniem wiele z tych kwestii powinno być rozwiązanych na poziomie kraju. Przedstawił jednak myśl by spróbować zmodyfikować programy transgraniczne, które uwzględnią nowe potrzeby tego regionu. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej naszego kraju.