Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach,  Areszt Śledczy w Suwałkach, WORD, Poznańskie Forum Logistyczne i goście na Uczelni, czyli studenci suwalskiej Państwowej Uczelni Zawodowej „w terenie”.

Jak co roku studenci logistyki uczestniczyli (z dr Mileną Domasiewicz) w Ogólnopolskiej Konferencji „Poznańskie Forum Logistyczne”, poświęconej m. in. wyzwaniom logistyki miejskiej w erze zrównoważonego rozwoju. Oprócz konkursu na najlepszy referat, uczestnicy mieli okazję wysłuchać interesujących prelekcji przygotowanych przez Partnerów oraz wziąć udział w quizie i debacie, a w przerwach podyskutować z ekspertami z branży, a nawet odwiedzić przedsiębiorstwa i poznać praktyczną stronę logistyki (GLS Poland, Imperial Tobacco w Polsce, Relopack, PROMAG S.A.), w tym: zautomatyzowane systemy transportu, paletyzacji, składowania i identyfikacji produktów.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna gościła natomiast na zajęciach z metodyki edukacji zdrowotnej z mgr Ireną Schabieńską) Hannę Ziemkiewicz z Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, która mówiła m. in. o zaburzeniach emocjonalnych dzieci i młodzieży. Młodzież (wspólnie z dr Idą Schabieńską) sama odwiedzili Biblioteki Publicznej w Suwałkach. W ramach zajęć zwiedzili bibliotekę, poznali jej pracowników, odbyli zajęcia edukacyjne oraz dowiedzieli się jaką współpracę z biblioteką będą mogli podjąć w przyszłości, już  jako nauczyciele.

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego (II st. z dr Agatą Osińską)) odwiedzili suwalski Areszt Śledczy i wspólnie z rzeczniczką prasową por. Martą Kowalczyk – Kalinowską nie tylko poznali specyfikę pracy i zasady rekrutacji, ale również wszystkie zakamarki Aresztu.

Studenci ratownictwa medycznego po raz kolejny wsparli natomiast Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w organizacji i przeprowadzeniu miejskich i powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Młodzi rowerzyści, oprócz pisania testu wiedzy z przepisów, udzielali też pierwszej pomocy oraz rywalizowali ze sobą w kilku konkurencjach rowerowych.

źródło: PUZ Suwałki