Suwalska Karta Mieszkańca bez zmian

Suwalska Karta Mieszkańca bez zmian

Pragnę uspokoić wszystkich mieszkańców Suwałk, którzy złożyli swoje wnioski o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca, a jeszcze jej nie otrzymali. Mamy gotowe rozwiązanie, które spowoduje, że osoby które nie odebrały swojej SKM`ki będą mogły od 1 września korzystać z wszystkich zniżek jakie ona oferuje.
W ostatnich dniach, z powodu nierzetelności wykonawcy, Miasto Suwałki zmuszone zostało do odstąpienia od umowy, z winy drukarni, która drukowała karty. Wykonawca wyłoniony w pierwszym przetargu nie doszacował kosztów i dlatego też postanowił odstąpić od realizacji naszego zamówienia. Jednakże na mocy porozumienia ustalono, że ma on obowiązek druku kart do momentu, aż miasto wyłoni nowego wykonawcę.
23 sierpnia otworzono nowy przetarg na druk kart. Wpłynęły trzy oferty. Wydział Zamówień Publicznych suwalskiego Urzędu Miejskiego analizuje, je by jak najszybciej rozstrzygnąć postępowanie, tak bym mógł podpisać umowę z nowym dostawcą kart.
Obecnie mieszkańcy Suwałk złożyli 2714 wniosków na wydanie 6250 kart. Jest już gotowych ponad 2 tysiące kart, które są wydawane mieszkańcom.
Postanowiłem, że z powodu nierzetelności firmy, która spowodowała te całe zamieszanie, wprowadzę rozwiązanie zastępcze polegające na wydawaniu tymczasowego poświadczenia o złożonym wniosku o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca. Oznacza to, że każdy mieszkaniec, który złożył lub dopiero złoży wniosek o wy-
danie SKM’ki otrzyma dokument, który od razu będzie uprawniał do korzystania z wszystkich zniżek, jakie oferuje Suwalska Karta Mieszkańca.
Dokument będzie wydawany na okres 8 tygodni od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego okresu Suwalska Karta Mieszkańca będzie na pewno gotowa do odbioru.
Wszyscy mieszkańcy, którzy do tej pory złożyli swoje wnioski, a nie otrzymali jeszcze karty, zostaną powiadomieni SMS’em o tym, że mogą takie poświadczenie odebrać.
Takie rozwiązanie będzie korzystne również dla wszystkich osób, które dopiero teraz złożą wnioski. Dzięki temu już od 1 września będą mogli korzystać ze wszystkich preferencji oferowanych w ramach programu Suwalska Karta Mieszkańca, bez konieczności czekania na odbiór karty. Poświadczenie o złożeniu wniosku
o wydanie SKM będzie wydawane już przez cały okres funkcjonowania tego programu.
Serdecznie zachęcam do złożenia wniosków zwłaszcza te osoby, których dzieci od 1 września będą uczęszczały do miejskich przedszkoli bądź dojeżdżały do szkół autobusami suwalskiej komunikacji miejskiej. Dzięki SKM’ce będą mogły z obu tych rzeczy korzystać za darmo.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Suwalska Karta Mieszkańca – kto może ją otrzymać?

Suwalską Kartę Mieszkańca będzie mógł otrzymać każdy mieszkaniec miasta Suwałki, który:

a) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i deklaruje w swoim zeznaniu, albo wynika to z decyzji Urzędu Skarbowego w Suwałkach, że jego miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia rozliczonego ostatnio roku podatkowego jest miasto Suwałki,

b) jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Suwałk, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,

c) jest osobą bezrobotną,

d) otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Suwalską Kartę Mieszkańca będą mogli otrzymać również członkowie rodziny osób wymienionych powyżej nieuzyskujący dochodów, których miejscem zamieszkania jest miasto Suwałki:

a) niepracujący współmałżonek,

b) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub kontynuujący naukę lub studia do 26 roku życia z wyłączeniem nauki w policealnych szkołach dla dorosłych,

c) osoby niepełnosprawne pozostające pod opieką osoby wskazanej bez ograniczenia wieku.

Suwalska Karta Mieszkańca skierowana będzie też do dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach oraz w rodzinach zastępczych z terenu miasta Suwałk.

Wnioski są przyjmowane w 5 punktach na terenie całego miasta:

– Aquapark, ul. Papieża Jana Pawła II 7 (pon. – pt. 9.00 – 17.00)
– Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Szpitalna 66 (pon. – pt. 9.00 – 17.00)
– Hol hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 2 (pon. – pt. 9.00 – 17.00)
– Urząd Miejski w Suwałkach, przy Straży Miejskiej, ul. Noniewicza 71A (pon. – pt. 9.00 – 17.00 oraz sob. 10.00 -14.00)
– Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A (pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30)

Ulgi w ramach Suwalskiej Karty Mieszkańca obowiązują od 1 września 2018 r.

Suwalska Karta Mieszkańca ma cztery wersje:

– Karta zwykła – kolor biały
POBIERZ FORMULARZ

– Karta rodziny wielodzietnej – kolor zielony
POBIERZ FORMULARZ

– Karta osoby niepełnosprawnej – kolor niebieski
POBIERZ FORMULARZ

– Karta seniora – kolor żółty
POBIERZ FORMULARZ

Pozostałe dokumenty:

OŚWIADCZENIE – planowany termin ukończenia nauki

OŚWIADCZENIE – o posiadaniu gospodarstwa rolnego

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O SUWALSKĄ KARTĘ MIESZKAŃCA NIE WYCHODZĄC Z DOMU?

UWAGA!!! Aby złożyć wniosek o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca za pomocą Cyfrowego Urzędu należy:

LUB

  • posiadać płatny certyfikat kwalifikowany.

NASTĘPNIE: 

Elektronicznie wnioski można złożyć za pomocą strony internetowej CYFROWEGO URZĘDU <-kliknij tutaj

UWAGA!!!

Do formularza elektronicznego pisma ogólnego dołączyć jako załączniki:

  • wypełniony wniosek o wydanie karty (w formacie .pdf)
  • skany zdjęć osób, dla których wnioskowane są karty (zdjęcie dowodowe w formacie .jpg)

Złożenie pisma ogólnego bez załączników nie wystarczy do uzyskania Suwalskiej Karty Mieszkańca.

Pozostałe wymagane dokumenty (informacje we wnioskach) niezbędne do wydania Suwalskiej Karty Mieszkańca należy okazać przy odbiorze karty.

Do programu Suwalska Karta Mieszkańca mogą też przystąpić Partnerzy czyli firmy i przedsiębiorcy:

Partnerzy będą zobowiązani do udzielenia posiadaczom karty rabatów w wysokości co najmniej 10% i oznaczenia swojego lokalu naklejką Partnera Programu.

DEKLARACJA Partnera Programu Suwalska Karta Mieszkańca – POBIERZ

Korzyści z posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca:

Suwalska Karta Mieszkańca będzie uprawniała do wielu zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży czy tańszych biletów dla pozostałych uczestników programu, tańszych biletów do Aquaparku Suwałki i innych obiektów sportowych Miasta Suwałki a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Posiadanie Suwalskiej Karty Mieszkańca będzie również uprawniało do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez miasto Suwałki. Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do której jest skierowana.

Tutaj TABELA ZNIŻEK

Tutaj TABELA ZNIŻEK – oferta prywatnych przedsiębiorców

– Suwalska Karta Mieszkańca to bardzo szerokie przedsięwzięcie adresowane do różnych mieszkańców naszego miasta, nie tylko do seniorów, nie tylko do rodzin wielodzietnych, ale również do osób niepełnosprawnych i po prostu do zwykłych mieszkańców. Podchodzimy do tego kompleksowo i proponujemy program, który ma na celu zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców Suwałk. Jest on również zachętą do częstszego korzystania z infrastruktury sportowej, oferty kulturalnej proponowanej przez miasto czy komunikacji miejskiej – mówi Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Top