PREZYDENT MIASTA SUWAŁK podaje do publicznej wiadomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08.02.2018 r. do 01.03.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki, przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 45/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku). Dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Suwałkach przy ul. Armii Krajowej i Olsztyńskiej na polepszenie warunków zagospodarowania działek przyległych.

45/2018

Top