Podatki dla suwalskich organizacji

Podatki dla suwalskich organizacji

Rozpoczął się czas rozliczeń PIT-ów czyli podatku dochodowego za 2017 rok. Z tytułu rozliczenia podatkowego za 2017 rok podatnicy mogą wskazać w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, na rzecz, której zostanie przekazany 1% ich należnego podatku. Wystarczy po wyliczeniu zobowiązania podatkowego za 2017 r. czyli w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisać nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji, na rzecz, której chcemy przekazać określoną kwotę do wysokości 1% należnego podatku. Resztę zrobi urząd skarbowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz suwalskich organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1% należnego podatku. Organizacje te prowadzą szereg społecznie użytecznych działań na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, organizacji wypoczynku, sportu i kultury.

Tabela

 

 

Teraz PIT może rozliczyć urząd

Wszyscy podatnicy, którzy składają roczne zeznania na formularzu PIT-37, mogą liczyć na wsparcie administracji skarbowej. Wystarczy, że złożą krótki wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy wypełni za nich deklarację podatkową. PIT za podatnika rozliczy urząd skarbowy.

Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego pracodawcy czy korzysta z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej).

Jak można podpisać wniosek: podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni, przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji – w drodze elektronicznej – posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem tych podmiotów).

W ciągu 5 dni od złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 15 marca br., podatnik dostanie e-mailem informację, że urząd skarbowy przygotował zeznanie podatkowe.

Przygotowane zeznanie podatnik może zaakceptować albo odrzucić. Jeżeli nie podejmie żadnego działania, to z upływem 30 kwietnia, zeznanie to zostanie uznane za zaakceptowane.

PIT-WZ jest dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Wniosek można także złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które świadczą usługę drogą elektroniczną.

Więcej informacji znajduje się na Portalu Podatkowym w zakładce Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ).

źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Top