Pieniądze na książki

Pieniądze na książki

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w 2017 r. otrzymała dofinansowanie z Programu  Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w wysokości 48.000 zł.

Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Top