Najstarszy kościół

Najstarszy kościół

Fragmenty fundamentu nawy głównej oraz bocznego wejścia pierwszego suwalskiego kościoła w Parku Konstytucji 3 Maja odkryli archeolodzy z Muzeum Okręgowego.

Dzięki badaniom przeprowadzonym georadarem w 2016 r. przez naukowców  z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej,  znane są zarysy fundamentów najstarszego kościoła  wybudowanego w 1710 roku. Świątynia o wymiarach 30×12 metrów o konstrukcji drewnianej wzniesiona została na fundamencie z kamieni polnych. Po niespełna 100 latach kościół pw Świętego Krzyża został rozebrany, a w pobliżu rozpoczęła się budowa nowej murowanej świątyni  pod wezwaniem św. Aleksandra.

Władze miasta zamierzają wyeksponować  fragment odsłoniętych fundamentów kościoła. Działania te wpiszą się w obchody 300-lecia Suwałk.

Top