Nabór do SBO 2020

Nabór do SBO 2020

Jeszcze do 9 sierpnia można składać wnioski do siódmej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Suwałk mają ponownie do wykorzystania aż 2,6 mln zł. Kwota podobnie, jak rok temu podzielona jest na 3 grupy projektów. Pojedynczy „duży” projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 800.000 zł. „Mały” projekt inwestycyjny nie może być droższy niż 100.000 zł, a pojedynczy kulturalny lub społeczny projekt może maksymalnie kosztować 20.000 zł. W tym roku mogą być zgłaszane projekty do realizacji na terenie suwalskich placówek oświatowych.
Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach: www.um.suwalki.pl oraz www.budzetobywatelski.suwalki.eu, a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Adama Mickiewicza 1, pok. 4 oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203.

W ubiegłorocznej (szóstej) edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 33 projekty, a do głosowania zakwalifikowano 24. Oddano 12 202 głosów. Do realizacji przyjęto 2 duże projekty, 5 małych i 5 projektów kulturalnych lub społecznych

Top