Kiedy pojedziemy obwodnicą Suwałk?

Kiedy pojedziemy obwodnicą Suwałk?

Budowa obwodnicy Suwałk jest zaawansowana w 95%, ale cały czas trwa. Taką informację otrzymaliśmy od rzecznika prasowego Budimex’u. Dlatego też Czesław Renkiewicz prezydent Suwałk zaapelował do GDDKiA o uruchomienie tzw. „przejezdności” obwodnicy jeszcze w tym roku czyli wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu z odpowiednim ograniczeniem prędkości, np. do 100km/h.

– Jesteśmy na etapie wykonywania robót wykończeniowych (uzupełnianie humusowania skarp) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, takich jak: montaż paneli ekranów akustycznych, montaż barier energochłonnych, montaż ogrodzeń drogowych, montaż oznakowania pionowego drogi, wykonanie oznakowania poziomego. Wykonujemy też ostatnie odcinki nawierzchni bitumicznej na drogach poprzecznych i dojazdowych- informuje Michał Wrzosek z Budimexu.

– To bardzo dobre informacje, dlatego też chciałbym spytać, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku planuje uruchomienie tzw. „przejezdności” obwodnicy Suwałk jeszcze w tym roku? – zapytał Prezydent Miasta Suwałk w piśmie skierowanym do Wojciecha Borzuchowskiego dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Droga gotowa – można jechać

 Po udostępnieniu kierowcom drogi głównej pozostałe do realizacji roboty mogłyby zostać dokończone przez Wykonawcę zgodnie z terminem zawartym w umowie. Tego typu rozwiązanie było wykorzystane w przypadku udostępnionego we wrześniu tego roku 16-kilometrowego odcinka S8 od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, gdzie w dalszym ciągu trwają prace wykończeniowe. W przypadku innego odcinka S-8, Mężenin-Jeżewo, również dopuszczono do ruchu jezdnie główne w końcu grudnia 2017 r., podczas gdy dopiero na III kwartał 2019 r. zaplanowano zakończenie wszystkich robót.

– Takie rozwiązanie jest bardzo oczekiwane przez mieszkańców Suwałk, którzy od 30 lat czekają na wybudowanie obwodnicy. Suwalczanie słysząc, że jezdnia obwodnicy jest gotowa i prowadzone są prace wykończeniowe pytają mnie, czy nie byłoby zasadne umożliwienie przejazdu samochodów już obwodnicą naszego miasta, a nie odcinkiem drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych Suwałk – napisał w piśmie Cz. Renkiewicz.

Dobrze, żeby suwalską obwodnicę udostępniono do ruchu przed opadami śniegu, co znacznie wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście w zbliżającym się okresie zimowym 

Przypomnijmy, że przetarg na budowę obwodnicy wygrała firma Budimex, z którą podpisano umowę 29 września 2015r. Budimex ma wykonać całą inwestycję za 299,4 mln zł do marca przyszłego roku.

Top