Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

W jednym z poprzednich wydań „DwuTygodnika Suwalskiego” zaprezentowaliśmy zniżki i ulgi jakie przysługują posiadaczom Suwalskiej Karty Mieszkańca. W tym DTS prezentujemy ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny czyli system zniżek dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu rodziny. Karta oferuje zniżki oraz dodatkowe uprawnienia. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Komu Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Może to być też rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
· w wieku do 18. roku życia,
· w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
· bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki. Jeśli chodzi o związki nieformalne, Karta przysługuje również osobom je tworzącym pod warunkiem, że każda z tych osób jest rodzicem co najmniej trójki dzieci.

Jakie ulgi?

Dzięki „Karcie Dużej Rodziny” zyskujemy wiele zniżek na terenie całego kraju m.in. na: przejazdy kolejowe, opłatę paszportową i zakup paliwa. Pozostałe zniżki, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne, można odszukać w wyszukiwarce partnerów „Karty Dużej Rodziny”, na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl
Gdzie po kartę?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest przyznawana wszystkim uprawnionym zamieszkującym w Polsce bez względu na to, w której gminie mieszkają. Wniosek o kartę trzeba złożyć w gminie zamieszkania, aby mieszkańcy mogli jak najbliżej załatwić tę sprawę administracyjną. Ogólnopolska „Karta Dużej Rodziny” upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.
– Do tej pory w Suwałkach zostało wydanych 4 650 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej (plastikowych) i 830 kart elektronicznych (w postaci aplikacji na telefon) – informuje Dorota Szczęsna, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych suwalskiego Urzędu Miejskiego.

Wnioski o wydanie Karty, a następnie ich odbiór możliwy jest w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul Noniewicza 71A, pokój numer 2, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – 8-16; wtorek–piątek – 7.30-15.30. Wniosek można złożyć osobiście albo może to zrobić inna pełnoletnia osoba z rodziny. Można też złożyć wniosek przez internet – za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl

Szczegółowe informacje o Karcie dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.rodzina.gov.pl oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce DLA MIESZKAŃCA /Rodzinne Suwałki. Informacji udzielają również pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. T. Noniewicza 71A pokój nr 2, tel. 87 563 57 13.

Top