Jubileusz najmłodszego suwalskiego kościoła

Jubileusz najmłodszego suwalskiego kościoła

Kilkuset uczestników zgromadziły uroczystości 25-lecia istnienia Kościoła Zielonoświątkowego w Suwałkach. Jubileusz obchodzony był w sobotę 13 kwietnia w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Suwalski samorząd reprezentowany był przez prezydenta Czesława Renkiewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Przełomca i zastępcę prezydenta Ewę Beatę Sidorek.

Był wykład naukowy dotyczący historii kościoła, okolicznościowy koncert oraz film pokazujący stan wiedzy Suwalczan o działającej w tym mieście wspólnocie kościelnej. Miały miejsce także wystąpienia zaproszonych gości. Gratulacje na ręce pastora suwalskiego zboru Krzysztofa Hawrusa składał biskup Marek Kamiński, Prezbiter Naczelny Kościoła. Prezydent Czesław Renkiewicz, wręczając wraz z Przewodniczącym Rady okolicznościową statuetkę powiedział:

Suwałki są miastem otwartym i jest tu  miejsce dla wszystkich. Tak było w historii i jest dzisiaj. Życzę członkom wspólnoty satysfakcjonującego rozwoju. Budujcie drogi porozumienia i współpracy dla dobra wszystkich mieszkańców miasta.

Zielonoświątkowcy stanowią drugi pod względem wielkości kościół protestancki w Polsce. Posiadają przeszło 13 tysięcy członków, blisko 24 tysięcy wiernych oraz 368 duchownych. Początki ruchu zielonoświątkowego na ziemiach polskich sięgają pierwszych lat XX wieku. Kościół stanowi nurt chrześcijaństwa, choć odrzuca zwierzchnictwo papieża. W centrum nabożeństw jest pismo święte a nie eucharystia, a msze święte nie są sprawowane. Kościół jako instytucja działa poprzez zbory (parafie), których jest 244. Początki suwalskiego zboru sięgają końca lat 80-tych. Obecnie stanowi go 65 dorosłych członków oraz ok. 30 dzieci.

Top