Dyskusja o nazwach ulic

Dyskusja o nazwach ulic

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk spotkał się z mieszkańcami ul. XXX-lecia PRL na pierwszym z planowanych spotkań w związku z dekomunizacją nazw ulic. W spotkaniu uczestniczyli suwalscy radni: Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Zbigniew De-Mezer, Wiesław Murawko i Andrzej Chuchnowski. Zmiana nazw ulic to efekt ustawy z 1 kwietnia 2016 roku. Na zastosowanie się do niej samorządy lokalne w całym kraju mają czas do 2 września 2017 roku.

W spotkaniu dotyczącym ul. XXX-lecia PRL uczestniczyło 29 mieszkańców (na ponad 200 zameldowanych). Zgłoszono cztery propozycje nowej nazwy ulicy XXX-lecia PRL: Kawaleryjska, Sybiraków, Powstańców Sejneńskich i ks. Władysława Święckiego. Mieszkańcy zdecydowali, że wyboru nowego patrona ulicy dokonają samodzielnie oddając głos (jeden głos z posesji, a jest ich 67) na jedną ze zgłoszonych nazw. Ostateczna decyzja należeć będzie do suwalskiej Rady Miejskiej.

Na swojej stronie internetowej IPN podał przykładowe nazwy ulic, które w ocenie Instytutu podlegają zmianie na podstawie Ustawy z 1 kwietnia 2016 r. Są wśród nich nazwy ulic znajdujących się w Suwałkach: Mariana Buczka (powszechnie przez suwalczan nazywana Raczkowską) i ul. …lecia PRL.

W Suwałkach jeszcze kilka nazw ulic wywołuje dyskusje:

– ul. Waryńskiego – na swojej stronie internetowej IPN nie pozostawia żadnych wątpliwości: „Instytut Pamięci Narodowej nie widzi przesłanek aby dokonywać zmiany nazwy ulicy Ludwika Waryńskiego w oparciu o Ustawę z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publiczne (…). Decyzja o pozostawieniu bądź zmianie tej nazwy należy do samorządu. Jeśli samorząd ją zmieni nie powinien w uchwale powoływać się na normy ustawy z 1 kwietnia 2016 r.” Instytut zwraca się o potraktowanie tej postaci w zgodzie z faktami – bez ulegania stereotypom ukształtowanym przez wieloletni nacisk propagandy z okresu PRL. W opinii IPN dekomunizacji nie powinny podlegać też ulice noszące nazwę m.in. 1 Maja.

– ul. Henryka Mereckiego (początkowo w AK na Suwalszczyźnie i w Puszczy Boreckiej, a w drugiej połowie 1944 r. rozpoczął współpracę z Armią Czerwoną, 30 czerwca 1945 r. w rodzinnej Niemcowiźnie koło Suwałk członkowie Armii Krajowej Obywatelskiej wykonali na H. Mereckim wyrok śmierci);

– ul. 23 Października (dawna Filipowska) – nazwa nawiązuje do daty wkroczenia do Suwałk Armii Czerwonej;

– ul. Tadeusza Paweckiego (radny miejski od sierpnia do grudnia 1945 r. jako przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i członek Zarządu Miasta Suwałki od 2 października do grudnia 1945 r.).

27 stycznia Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił wniosek o zmianę nazw suwalskich ulic: XXX-lecia PRL (na Powstańców Warszawskich), Henryka Mereckiego (na ks. Jerzego Popiełuszki), Mariana Buczka (na Witolda Pileckiego), Ludwika Waryńskiego (na Aleksandry Kujałowicz), 23. Października (na Bitwy Niemeńskiej), Tadeusza Paweckiego (na Orląt Lwowskich).

Top