Czepkowanie i otwarcie Centrum Symulacji Medycznej

Czepkowanie i otwarcie Centrum Symulacji Medycznej

Swoje wielkie święto mieli dziś studenci pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Niemal 30 osób złożyło dziś uroczystą przysięgę i otrzymało białe czepki z czarnym paskiem, które są symbolem pierwszego stopnia wtajemniczenia zawodowego. Oficjalnie otwarte zostało również Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Czepki otrzymali studenci II roku, którzy są na swoistym półmetku swojej edukacji i wzięli udział w jednej z najbardziej znanych ceremonii zawodowych (obok rozdania dyplomów
i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki). Czepkowanie jest momentem, który w świadomości studentów powinien wyzwolić refleksję… jak pracować nad sobą, aby opanować umiejętność przeżywania z chorym jego niepokoju, cierpień, nadziei i trosk oraz wyrobić takie cechy jak wyrozumiałość, czułość czy serdeczność.

Podczas uroczystości nie brakowało gratulacji i podziękowań. Był też wykład okolicznościowy. Dr Ewa Fejfer-Wirbał, mówiła o „kształceniu studentów pielęgniarstwa w XXI w.”.

Tegoroczne czepkowanie było połączone z drugim, niezwykłym wydarzeniem – oficjalnym otwarciem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Suwałkach. To miejsce wyjątkowe, które w pełni odwzorowuje warunki i pracę na szpitalnym oddziale. Pojawiły się inteligentne i innowacyjne fantomy symulujące choroby, nowe świetnie wyposażone sale i sprzęt medyczny najwyższej jakości. Zajęcia studentów, czyli symulowane zdarzenia będą nagrywane i szczegółowo omawiane, a praca na fantomach, które oddychają, kaszlą, a nawet mrugają oczami, w pełni odwzorowuje realne sytuacje i świetnie przygotowuje do wykonywania przyszłego zawodu.

Wszystko za sprawą unijnego projektu (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), który oprócz zakupu sprzętu objął również m.in.: przeszkolenie kadry i stworzenie gotowych scenariuszy zajęć. Całkowita wartość projektu to niemal 2,5 mln złotych, a dofinansowanie wynosi 100%. Uczelnia we własnym zakresie musiała natomiast dostosować pomieszczenia.

W CSM będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz organizowane egzaminy kliniczne OSCE (standaryzowana ocena umiejętności w warunkach symulowanych). Innowacyjne kształcenie poprzez symulacje zdarzeń staje się już standardem kształcenia na najlepszych uczelniach medycznych, które, aby kształcić dziś pielęgniarki muszą w swojej ofercie mieć takie centra symulacji. Do tego grona dołączyła już Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach.

Top