26 kwietnia uczniowie klas maturalnych kończą edukację w szkołach ponadpodstawowych. W Suwałkach to dokładnie 679 uczniów (351 w technikach i 328 w liceach ogólnokształcących). Z tej okazji Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wystosował do wszystkich specjalny list.

7 maja rozpoczną się egzaminy maturalne. Pierwszy będzie język polski. Później 8 maja – matematyka, 9 maja – język angielski. Pisemne egzaminy maturalne potrwają do 24 maja, natomiast egzaminy ustne zostaną przeprowadzone od 11 do 25 maja 2024 r. Deklaracje przystąpienia do matury złożyło 653 uczniów.

Warto wspomnieć, że Matura IB rozpoczęła się już 24 kwietnia 2024 r. w I Liceum Ogólnokształcącym i przystąpiło do niej 16 uczniów.