Akcja sprzątania Czarnej Hańczy

Akcja sprzątania Czarnej Hańczy

Wigierski Park Narodowy zaprasza mieszkańców Parku i okolic na spływ kajakowy, podczas którego będziemy sprzątać Czarną Hańczę. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w worki na śmieci i jednorazowe rękawice ochronne.
Udział w spływie jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie: 87 563 0152, podając: imię i nazwisko, miejscowość, tel. kontaktowy. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy!

Akcja sprzątania Czarnej Hańczy 2018

Top