Program obchodów Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Suwałki:

14 sierpnia 2016

10:30 – Uroczysta Msza Św. w Kościele pw. Św. Aleksandra;

11:00 – 15:00 – Piknik Militarny, plac Marii Konopnickiej;

– prezentacja i działania Check Point;

– pokazy sprzętu i wyposażenia wojskowego;

– gry i zabawy;

– degustacja wojskowej grochówki;

12:00 – 12:40 – Uroczysty Apel z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego, Plac Marii Konopnickiej;

12:45 – 13:00 – Pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii honorowej

14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, plac Marii Konopnickiej;

Święto wojska w Suwałkach 2015