4 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wszystkie jednostki działające w suwalskim garnizonie obchodziły dziś Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w klubie garnizonowym spotkali się przedstawiciele wojska oraz lokalni posłowie i władze samorządowe z Czesłwem Renkiewiczem, Prezydentem Suwałk na czele.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, Bożena Kamińska i Jarosław Zieliński, Posłowie na Sejm RP, a także Cezary Cieślukowski, Wiceminister Zdrowia.

Całość uroczystości miało charakter kameralny. Dowódca suwalskiego garnizonu ppłk. Waldemar Siedlecki zaprezentował poszczególne jednostki wchodzące w skład garnizonu oraz wręczył awanse, nagrody i wyróżnienia dla kilkudziesięciu żołnierzy i pracowników cywilnych garnizonu.

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk złożył wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym Dywizjonu życzenia zdrowia i pomyślności. – Życzę oficerom i żołnierzom by byli żołnierzami wzorowymi, znakomicie wyszkolonymi, pracującymi na jeszcze doskonalszym i nowocześniejszym sprzęcie. Pozdrawiam również Wasze rodziny – mówił Czesław RenkiewiczMy Suwalczanie jesteśmy szczęśliwi i dumni, że jesteście i będziecie z nami w Suwałkach.

Święto Wojska Polskiego to święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zostało wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. obowiązującą od 13 sierpnia 1992.