14 października w Suwalskim Ośrodku Kultury suwalscy nauczyciele i pracownicy oświaty będą obchodzili swoje święto. Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do podsumowań oraz wyróżnienia nauczycieli. W czasie miejskich obchodów zostanie wręczonych 49 nagród Prezydenta Miasta Suwałki. Wśród nagrodzonych jest nauczycielka Zespołu Szkół nr 1 Anna Maria Ambrosiewicz.
Zapytaliśmy panią Ambrosiewicz, czym różni się młodzież współczesna od tej z początków jej kariery zawodowej?
– Uważam, że młodzież jest zawsze najlepszą częścią szkoły, dzięki jej kreatywności i poczuciu humoru, nauczyciel czuje się zawsze młodym. Jako polonistka z żalem muszę stwierdzić, że obecnie młodzież „odkleja” się od języka polskiego, staje się on powoli językiem obcym. Młodzież ma problemy z interpretacją lektur epoki romantyzmu i pozytywizmu przez to, że ma zbyt mało czasu na ich czytanie, a także brak im chęci do zgłębiania specyficznego języka występującego w utworach. Czytanie jest bardzo ważne w procesie edukacyjnym. Poprzez czytanie uczeń bezwiednie przyswaja słownictwo, zasady i reguły języka. Uczeń ma prawo dyskutować, a nawet mieć odmienne zdanie – „mówić nie”, jest partnerem w dyskusji. Prawdziwym wrogiem nauczyciela jest niezainteresowany uczeń.

SUWALKI
     Anna Maria Ambrosiewicz – ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W zawodzie nauczyciela przepracowała 28 lat, od lat 9 jest wicedyrektorem w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach.

 

 

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK w 2015 roku otrzymują:
Karolina Pawłowska – Przedszkole nr 1, Ewa Muczyńska – Przedszkole nr 2, Dorota Marchel – Przedszkole nr 3, Joanna Piekarska – Przedszkole nr 3, Monika Magdalena Wichura – Przedszkole nr 4, Elżbieta Janusz – Przedszkole nr 5, Danuta Borawska – dyrektor Przedszkola nr 5, Marta Baranowska – Przedszkole nr 6, Teresa Drucis – Przedszkole nr 7, Anna Eleksnin-Lachowska – Przedszkole nr 7, Bożena Jaworska – Przedszkole nr 8, Urszula Zofia Rutkowska – dyrektor Przedszkola nr 8, Elżbieta Korsak – Przedszkole nr 10, Elżbieta Łabacz – Szkoła Podstawowa nr 4, Jolanta Nowakowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Beata Boksz – Szkoła Podstawowa nr 6, Lucyna Gorbacz – Szkoła Podstawowa nr 6, Danuta Henryka Jedynasty – Szkoła Podstawowa nr 9, Łucja Gabała – Zespół Szkół nr 3, Edyta Korobkiewicz – Zespół Szkół nr 3, Anna Maria Gawlińska – Zespół Szkół nr 3, Urszula Pałysińska – Zespół Szkół nr 7, Teresa Barbara Anzulewicz – Zespół Szkół nr 7, Anna Skolmowska – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 7, Bożena Rutkowska – Zespół Szkół nr 8, Małgorzata Poznańska – Zespół Szkół nr 8, Ewa Brzozowska – dyrektor Zespół Szkół nr 8, Elżbieta Sznajder – Zespół Szkół nr 9, Paweł Osiecki – Zespół Szkół nr 9, Aldona Bielecka – Zespół Szkół nr 10, Ewa Nideraus-Szmigielska – Zespół Szkół nr 10, Teresa Gajewska – Zespół Szkół nr 10, Alicja Kozłowska – I Liceum Ogólnokształcące, Andrzej Kaszkiel – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Barbara Okrój – Zespół Szkół nr 1, Anna Ambrosiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1, Grzegorz Kalejta – Zespół Szkół nr 2, Michał Kiełbus – Zespół Szkół nr 2, Renata Matelak-Przekop – Zespół Szkół nr 2, Romuald Borkowski – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, Danuta Pomian – Zespół Szkół nr 4, Czesław Wielgat – Zespół Szkół Technicznych, Małgorzata Żukiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Agnieszka Seredzińska – Zespół Szkół nr 6, Ewa Irena Kozłowska – Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Teresa Zofia Żylińska-Firlej – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Maciej Sławomir Jarmocewicz – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, Aleksandra Muszczynko – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Agata Rydzewska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.