Rondo im. Stanisława Mikołajczyka

Rondo im. Stanisława Mikołajczyka

Na wniosek  Powiatowej Organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego radni miejscy jednogłośnie nadali suwalskiemu rondu u zbiegu ulic Raczkowskiej, Bydgoskiej i Powstańców Wielkopolskich imię Stanisława Mikołajczyka. Urodził się on w 1901 r. w Niemczech. Był jednym z przywódców PSL. W latach 1943-44 był premierem rządu RP na uchodźstwie. Po wojnie wszedł do Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Po sfałszowanych wyborach i objęciu władzy w Polsce przez  komunistów oraz rozpoczęciu represji wobec działaczy PSL, S. Mikołajczyk 21.10 1947 r. potajemnie opuścił Polskę. Do śmierci był aktywnym politykiem na uchodźstwie, ale nie został przywódcą na emigracji. Sejm PRL pozbawił go polskiego obywatelstwa. Zmarł w 1966 r. w Waszyngtonie, a jego prochy w 2000 r. zostały sprowadzone do Polski i złożone na cmentarzu w Poznaniu.

Top