We wtorek (7 maja) odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Suwałkach w kadencji 2024-2029. Obrady rozpoczął radny-senior Tadeusz Czerwiecki.  Przewodniczącym Rady został Zdzisław Przełomiec. Na wiceprzewodniczących wybrani zostali: Anna Ruszewska, Karol Korneluk i Jacek Juszkiewicz. W obradach uczestniczyli posłowie: Jacek Niedźwiedzki i Jarosław Zieliński.

Radni złożyli ślubowania. Wybrane zostały też składy osobowe komisji Rady Miejskiej. Przewodniczącymi komisji zostali:

– rewizyjna – Zbigniew Roman De Mezer,

– skarg i wniosków – Kamil Klimek,

– strategii, gospodarki i ochrony środowiska – Jarosław Schabieński,

– finansowo-budżetowa – Kamil Lauryn,

– oświaty i wychowania – Mariola Brygida Karpińska,

– spraw społecznych, zdrowia i bezpieczeństwa – Anna Ruszewska,

– kultury i sportu – Bogdan Bezdziecki.