Catherine Trautmann, Europejski Koordynator korytarza sieci bazowej TEN-T „Morze Północne-Bałtyk”, przedstawiciele Komisji Europejskiej z DG MOVE (Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu), ministrowie ds. transportu z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii oraz władze samorządowe uczestniczyli w wizycie studyjnej na pokładzie szynobusa, który przyjechał z Białegostoku do Kowna. Jednym z przystanków w podróży były Suwałki, gdzie Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk przywitał Catherine Trautmann.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka przedstawił również założenia szlaku kolejowego „Rail Baltica” i przekonywał, że projekt ten jest kluczowy dla wszystkich zaangażowanych stron – krajów partnerskich w projekcie, jak również innych państw sąsiedzkich w UE.

W ramach pierwszego naboru dla projektów CEF (instrument finansowy „Łącząc Europę”), który został ogłoszony we wrześniu 2014 r., Polska zgłosiła między innymi zlokalizowany w ciągu „Rail Baltica” projekt modernizacji odcinka Sadowne-Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów-Sadowne.  Natomiast projekt modernizacji na odcinku Białystok-Suwałki-Trakiszki (granica państwa) wstępnie planowany jest do zgłoszenia w drugim lub trzecim konkursie CEF.

– Liczę na Pani pomoc i zaangażowanie w to, by odcinek Rail Baltici z Białegostoku do granicy państwa w Trakiszkach został zrealizowany – powiedział na spotkaniu z Catherine Trautmann Czesław Renkiewicz. – W konsultowanym Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku ten odcinek znajduje się na 3 miejscu od końca listy rezerwowej inwestycji do zrealizowania. Oznacza to, ze szansa na jego wykonanie stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania – dodał prezydent Suwałk.

Swoją podróż Catherine Trautmann oraz cała delegacja zakończyła w Kownie na Litwie.