Salon Myśli od Książek Zależnych

Spotkanie z Książka Profesora Witolda Molika

„O długim wieku XIX i książce Jürgena Osterhammela Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata”

22 kwietnia (środa) 2015 r., godz. 18.00
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81