Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 782 ) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul.A.Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 16 lipca 2015 r. do 06 sierpnia 2015 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat w drodze przetargu (Zarządzenie Nr  280/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia  16 lipca 2015 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Północnej, Bakałarzewskiej, Studzieniczne, Gen.K.Pułaskiego, Czarnoziem, Zastawie, 23 Października, M. Buczka, Dubowo I, Szwajcaria.

224/2015