Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka zaprasza do udziału w projekcie

Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka zaprasza do udziału w projekcie

Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka ogłasza rekrutację do udziału w zadaniu publicznym „Poukładaj sobie raka!” wyłonionym w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Suwałk, skierowanym do mieszkańców Suwałk, którzy borykają się z chorobą nowotworową. Wsparcie adresatów zadania publicznego polega na:

  • zapewnieniu im serii indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim,
  • wsparciu psychologicznym,
  • poradach doradcy zawodowego,
  • wsparciu informacyjnym (dotyczącym orzecznictwa rentowego, pozarentowego)
  • uczestnictwie w warsztatach żywieniowych dotyczących sposobu odżywiania w chorobie nowotworowej.

Większość zadań odbywać się będzie w Ośrodku Terapii Amazonek w Suwałkach, ul. Kościuszki 120.

Zadanie publiczne jest skierowane do 30 osób zmagających się chorobą nowotworową, zamieszkujących Miasto Suwałki. Będą to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które mają utrudnione samodzielne funkcjonowanie.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji do uczestnictwa w zadaniu publicznym :

  • posiadanie diagnozy choroby nowotworowej;
  • bycie mieszkańcem miasta Suwałki;
  • złożenie dokumentów rekrutacyjnych w sposób wyznaczony w ogłoszeniu;
  • zakwalifikowanie do uczestniczenia w zadaniu publicznym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Stowarzyszenie.

Pierwszeństwo kwalifikacji do udziału w zadaniu publicznym będą miały osoby wymagające większego wsparcia w zakresie zwiększenia samodzielności.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu publicznym proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Ośrodka Terapii Amazonek (Suwałki, ul. T. Kościuszki 120)  kwestionariusza, dostępnego na stronie internetowej stowarzyszenia i w biurze Stowarzyszenia oraz posiadanej dokumentacji zdrowotnej. Ww. dokumenty można dostarczać osobiście do biura Stowarzyszenia lub przesłać na adres mailowy amazonkisuwalki@gmail.com.

Wypełnione formularze można dostarczyć osobiście do Ośrodka Terapii Amazonek (Suwałki, ul. T. Kościuszki 120) w dniach 28-29.04.2022 w godz.17.00 – 18.00. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia odbędzie się 29.04.2022 r. Zainteresowane osoby, które zgłoszą się do udziału w zadaniu publicznym zostaną  powiadomione o wynikach rekrutacji telefonicznie lub drogą mailową.

Zadanie publiczne jest sfinansowane z budżetu obywatelskiego Miasta Suwałk.

Top