Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy:
1. Sejneńskiej 3 o pow. użyt. 22,82 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 27,00 zł/m2 netto, wadium 910,00 zł.
Lokal położony na parterze, przeznaczony na działalność handlową, usługową i gastronomiczną, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.
2. Tadeusza Kościuszki 76 o pow. użyt. 93,52 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 10,00 zł/m2 netto, wadium 1 380,00 zł.
Lokal położony na I piętrze, przeznaczony na działalność biurową, handlowa, usługową lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.
3. Tadeusza Kościuszki 82 – lokal nr 7 o pow. użyt. 87,28 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 16,00 zł/m2 netto, wadium 2 070,00 zł.
Lokal położony na I piętrze, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeznaczony na działalność biurową, usługową, handlową lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody i jest przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.10.2016 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, pokój nr 18.
Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne
są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51,
52 lub 58.
288/2016

Top