Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65)

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 19 lipca 2016 r. do 09 sierpnia 2016 r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat, w drodze przetargu (Zarządzenie Nr 237/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 lipca 2016 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Dubowo I, Krzywólka, Połnócnej, Bakałarzewskiej, Gen. K. Pułaskiego, Czarnoziem, Zastawie, 23 Października, Szwajcaria, Sianożęć, Wyszyńskiego.

220/2016

Top