Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Suwałkach

Zarząd Powiatu w Suwałkach

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.12.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, przy ul. Świerkowej 60, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Suwalskiego, położonej w obrębie Bolcie, gm. Wiżajny, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat na rzecz Województwa Podlaskiego.

370/2015

Top