Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego, garażu i dzierżawy gruntu pod garaż tymczasowy na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego, garażu i dzierżawy gruntu pod garaż tymczasowy, stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki, położonych w Suwałkach przy ulicy:

Lokal użytkowy:

  1. Tadeusza Kościuszki 78 o powierzchni użytkowej 17,12 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 25,00 zł/m2 netto, wadium 640,00 zł.

Lokal przeznaczony jest na cele handlowe, usługowe lub inne nieuciążliwe dla otoczenia, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.

Garaż:

  1. Sejneńska 39 o powierzchni 18,00 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 5,00 zł/m2 netto, wadium 140,00 zł;

Grunt:

  1. Mikołaja Reja 57 część gruntu o numerze geodezyjnym 22061/2 i powierzchni 18,00 m2 wywoławcza wysokość stawki czynszu – 2,00 zł/m2 netto, wadium 54,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł w przypadku lokalu użytkowego i 0,10 zł/m2 w przypadku garażu i gruntu pod garaż tymczasowy.

Lokal i garaż są przedmiotem przetargu w aktualnym stanie technicznym.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2019 r. (czwartek) o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o. o. – ul. Wigierska 32, pokój nr 18.

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargu oraz projekt umów najmu i umowy dzierżawy dostępne są w siedzibie Wynajmującego, Suwałki ul. Wigierska 32, pokój nr 2 w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl i na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 87 563 50 51,
52 lub 58.

190/2019

Top