OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piaskowej w Suwałkach

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr II/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Piaskowej w Suwałkach.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Ogólnej – pokój nr 5 lub w punkcie przyjęć korespondencji UM, ul. Mickiewicza 1, 16‑400 Suwałki w terminie do dnia 28 lutego 2019r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Suwałki Urząd Miasta ogłoszenie

25/2019

Top