Mniej liczna suwalska Rada Miejska

Mniej liczna suwalska Rada Miejska

Suwalska Rada Miejska do końca obecnej kadencji będzie liczyła 22 radnych. 11 lipca w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego opublikowano Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach o nieobsadzaniu do końca kadencji mandatu radnego po wygaśnięciu mandatu Grzegorza Gorlo wybranego w okręgu nr 2 z listy Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z prawem w suwalskiej Radzie Miejskiej powinno być 23 radnych.

Top