Mistrzostwa Suwałk juniorów 10-18 lat w szachach

Mistrzostwa Suwałk juniorów 10-18 lat w szachach

19- 20 – maja w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach zostaną rozegrane mistrzostwa Suwałk juniorów 10-18 lat w szachach. Regulamin:

1. TERMIN: 19-20.05.2018 r. (sobota, niedziela)
2. ORGANIZATOR: Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki
3. MIEJSCE: Szkoła Podstawowa Nr 10 Suwałki ul. Antoniewicza 5 (wejście od ul. Lityńskiego)
4. PROGRAM:
Sobota 19.05.2018 – godz. 900 – 950 – zgłoszenia, – godz. 1000 – odprawa techniczna,
– godz. 1010 – rundy I – IV,
Niedziela 20.05.2018 – godz. 0900 – rundy V – VII
– Zakończenie – około godz. 1400 .
Kolejne rundy będą rozgrywane non-stop t.j. po zakończeniu ostatniej partii rundy, rozpoczyna się kolejna runda.

5. UCZESTNICY:
W turnieju mogą startować chłopcy i dziewczęta ur. w 2000 r. lub młodsi z terenu Suwałk i powiatu suwalskiego, pod warunkiem przestrzegania zasad „fair play”, ustaleń Regulaminu zawodów oraz wpłacenia wpisowego w wysokości: 10 zł.

6. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej będzie rozgrywany wg aktualnych przepisów FIDE i Kodeksu Szachowego P.Z.Szach. systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund przy czasie gry po 30 minut na całą partię dla każdego zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii.

7. NAGRODY:
– puchary za I miejsca dziewcząt i chłopców do 10, 12, 14, 16 i 18 lat.
– medale za miejsca 1 – 3 dziewcząt i chłopców do 10, 12, 14, 16 i 18 lat
– dyplomy za miejsca 1 – 6 w poszczególnych grupach
– nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 6 w poszczególnych grupach
– upominki dla wszystkich startujących.

8. SPRAWY RÓŻNE:
• W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
• Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich.
• Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz publikacji wyników.
• Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów).
• Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).
• Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.
• Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
• Obowiązuje prowadzenie zapisu partii do ostatniego posunięcia. Z prowadzenia zapisu zwolnieni są
zawodnicy urodzeni w 2011 roku i młodsi; sędzia zmniejsza im czas do 30 minut na całą partię i
dodatkowo po 15 sekund na każdy ruch od początku partii.
• Zgłoszenia do turnieju na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3232/
• Dodatkowe informacje i zgłoszenia: Mikołaj Bura tel. 505-476-702, e-mail: buram@gazeta.pl

Sponsor turnieju: HEDAN-PAK sp. z o.o. w Suwałkach
Turniej dofinansowany przez Urząd Miejski w Suwałkach

źródło: B. Choińska

Top