INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,  poz. 121) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 26.09.2018 r.  do dnia 16.10.2018 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz nr 14/2018 z dnia 25.09.2018 r. nieruchomości przeznaczonej do najmu.

249/2018

Top